Analiza składu wody

Dodano: piątek, 21 maja 2010 07:41

Czystą wodę zapewni nie tylko odpowiedni zestaw do jej uzdatniania. Warto także zastosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające, które będą chroniły wodę przed jej wtórnym zanieczyszczeniem, musimy dbać również o czystość filtrów.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy woda wymaga uzdatniania i w razie takiej potrzeby dobrać odpowiedni system jej oczyszczania.

Analizę wody wykonują:

  • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
  • laboratoria służb ochrony środowiska,
  • laboratoria prywatne,
  • wydziały sanitarne na uczelniach technicznych.

Warto określić parametry fizyko-chemiczne wody i ewentualnie inne, których przekroczenia obawiamy się, np. zawartość metali ciężkich lub też substancji ropopochodnych.

Koszt badania składu wody zależy od stopnia szczegółowości badania, regionu, w którym mieszkamy i firmy je wykonującej. Podstawowe badanie to koszt ok. 200 zł. Wodę powinniśmy badać okresowo, gdyż jej jakość może ulec zmianie. Podstawowe wskaźniki, które należy oznaczyć, i wartości dopuszczalne podane są w tabeli obok.

Podstawowe wskaźniki analizy składu wody

Barwa, mętność, zapach i smak. Pochodzą z zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie, np. żelaza, manganu, organicznych związków humusowych itp. Można je łatwo wyczuć samemu, należy wówczas niezwłocznie zrobić analizę składu wody w laboratorium.

Żelazo i mangan często występują w wodach podziemnych. Powodują zmianę barwy i wzrost mętności, powstawanie zacieków na przyborach sanitarnych, w naczyniach, w których woda jest gotowana i zażółcenie lub zaszarzenie prania.

Koszt badania składu wody zależy od stopnia szczegółowości badania, regionu, w którym mieszkamy i firmy je wykonującej. Podstawowe badanie to koszt ok. 200 zł.

Twardość wody. Woda twarda jest zdrowsza dla ludzi niż woda miękka, poza tym jest od niej smaczniejsza. Niestety - źle wpływa na armaturę wodną i pracę urządzeń grzewczych, bo powoduje odkładanie się kamienia wszędzie tam, gdzie woda jest podgrzewana lub gotowana - na grzałkach pralek i podgrzewaczy, w zmywarkach, kotłach, w rurach i na ceramice sanitarnej. W wodzie twardej nie pieni się mydło, a kąpiel w niej wysusza skórę.

Azotany i azotyny pochodzą z nieszczelnych szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków i z nawożenia terenów rolniczych. Jeśli zawartość ich jest większa niż śladowa, stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do korzystania z wody, bo związki te wywołują podrażnienia skóry lub zatrucia, mogą wywoływać nowotwory lub choroby niedokrwienne.

Chlor i dwutlenek chloru stosowane są do uzdatniania wody wodociągowej. Chlor wolny nadaje wodzie nieprzyjemny zapach i smak - taka woda po prostu nie smakuje. Na szczęście coraz częściej zastępowany jest bezwonnym dwutlenkiem chloru. Obydwa związki u osób wrażliwych powodować mogą wysuszenie skóry lub nawet odczyny alergiczne.

Chlorki występują powszechnie w wodach podziemnych, a ich stężenie rośnie wraz z głębokością, z której woda jest pobierana. Mogą także świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami - i to zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych. Nadają jej nieprzyjemny zapach i smak, a niektóre mogą mieć działanie rakotwórcze.

opr.: Monika Czeczotek
zdjęcie: Dornbracht