Jak dobrać grzejnik do pomieszczenia?

Dodano: wtorek, 27 lutego 2018 08:24
Jak dobrać grzejnik do pomieszczenia?

Dobór urządzeń grzewczych instalowanych w pomieszczeniach zależy od planowanego bądź już istniejącego systemu ogrzewania budynku, dostępności źródeł energii jak i ich przeznaczenia. Najczęściej instalowane centralne ogrzewanie wodne wymaga zamontowania przekaźników ciepła w postaci grzejników lub instalacji płaszczyznowej. Niekiedy dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie niecentralnych źródeł ciepła (grzejników zasilanych energią elektryczną lub gazem).

Jak określić moc grzejną instalacji grzewczej?

Urządzenia grzejne zamontowane w poszczególnych pomieszczeniach powinny zapewniać zrównoważenie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne oraz wentylację. W sezonie grzewczym, zależnie od warunków pogodowych, zapotrzebowanie na energię waha się w bardzo szerokich granicach, zatem system ogrzewania musi umożliwiać skuteczną regulację przekazywanego ciepła.

Do obliczenia potrzebnej mocy przyjmuje się najmniej korzystne warunki temperaturowe od -15 do -20oC, zależnie od regionu. W rzeczywistości tak niskie temperatury trwają krótko, a przy ocieplającym się klimacie ich przeciętna wartość również wzrasta.

Orientacyjnie, zależnie od ciepłochronności pomieszczenia mieszkalnego można przyjąć, że w ocieplonych domach jednostkowa moc grzejna powinna wynosić 40 - 50 W/m2, a w starych nieocieplanych nawet ponad 90 W/m2.

Przy doborze grzejników w instalacji centralnego ogrzewania trzeba uwzględnić również to, że moc grzejna zależeć będzie nie tylko od ich wielkości, ale i parametrów pracy obiegu czyli przyjętej temperatury wody na zasilaniu i powrocie.

Z kolei przy korzystaniu z indywidualnych urządzeń grzewczych, moc nominalna powinna w przybliżeniu odpowiadać wartości wynikającej z przemnożenia mocy jednostkowej przez powierzchnię pomieszczenia.

Grzejniki w wodnej instalacji centralnego ogrzewania

Dostosowanie rzeczywistej mocy grzewczej zależy od średniej temperatury powierzchni grzejnika oraz temperatury pomieszczenia - gdy wzrasta różnica między nimi zwiększa się też wielkość przekazywanej energii.

Bezpośrednią regulację ich mocy uzyskuje się przez zmianę intensywności przepływu czynnika grzewczego przez grzejnik, a urządzeniem sterującym strumieniem wody jest zawór z głowicą termostatyczną reagujący na zmiany temperatury pomieszczenia.

Grzejnik SOLLARIUS z płaską górną osłoną i pofalowanym frontem - z oferty REGULUS®-system
Grzejnik SOLLARIUS z płaską górną osłoną i pofalowanym frontem - z oferty REGULUS®-system 

Pod względem funkcjonalnym i warunków współpracy z instalacją c.o. instalowane grzejniki to:

  • grzejniki płytowe - najpopularniejsze, o gładkiej powierzchni czołowej, produkowane w bogatym asortymencie wymiarów i typów. Płaska konstrukcja nie zajmuje wiele miejsca i ułatwia utrzymanie w czystości. Zależnie od typu grzejniki te mogą być jedno-, dwu- lub trzypłytowe, wyposażone w wewnętrzny radiator oraz przystosowane do podłączenia w tradycyjny sposób lub od podłogi, co zapewnia całkowite ukrycie elementów przyłączeniowych. Grzejniki płytowe powinny być instalowane w zamkniętych obiegach grzewczych ze względu na ograniczoną odporność korozyjną konstrukcji z blachy stalowe
  • grzejniki żeberkowe - składają się z połączonych ze sobą żeberek aluminiowych lub żeliwnych tworzących zestawy o wymaganej mocy grzewczej. Nadają się szczególnie do montażu w starych instalacjach grzewczych, gdyż duże przekroje wewnętrzne zmniejszają ryzyko zapchania osadami, oraz do tradycyjnych instalacji wysokotemperaturowych z kotłem węglowym i z grawitacyjnym obiegiem wody grzewczej.
  • grzejniki konwektorowe - elementem grzejnym jest w nich nagrzewnica w formie wężownicy z radiatorem. Na zewnątrz zespół grzejny osłania obudowa pełniąca jednocześnie funkcję "komina” wymuszającego cyrkulację powietrza. Grzejniki tego typu oddają ciepło głównie przez konwekcję tworząc kurtynę ciepłego powietrza, zatem powinny być montowane przede wszystkim pod oknami. Ich zaletą jest niska temperatura obudowy, co może mieć znaczenie np. w pomieszczeniach, w których przebywają małe dzieci. Odmianą tych grzejników są nagrzewnice kanałowe umieszczane w podłodze np. pod oknami tarasowymi
  • grzejniki łazienkowe - nazywane również ozdobnymi łączą funkcję grzewczą i dekoracyjną. Produkowane są głównie w formie drabinki. Można w nich zamontować grzałkę elektryczną, dzięki czemu poza sezonem grzewczym możliwe będzie niezależne dogrzewanie łazienki i suszenie ręczników.

Elektryczne ogrzewacze pomieszczeń

Wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania, mimo wysokich kosztów pozyskiwanego w ten sposób ciepła, może być korzystnym rozwiązaniem w niewielkich, energooszczędnych obiektach dzięki niskim kosztom inwestycyjnym i komforcie użytkowania.

Może to również stanowić ogrzewanie awaryjne lub wspomagające inne źródła ciepła. Wymaga to jednak zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej, co nie zawsze będzie możliwe.

Najczęściej instalowane są elektryczne grzejniki konwekcyjne wyposażone w elektroniczne regulatory temperatury pozwalające na utrzymywanie jej na stałym poziomie z dużą dokładnością. Bardziej rozbudowane sterowanie pozwala na programowanie zmian temperatury i wspólną regulację kilku grzejników tworzących tzw. strefę pobytową.

Grzejniki akumulacyjne nazywane też piecami akumulacyjnymi to przede wszystkim urządzenia z tzw. dynamicznym rozładowaniem, co pozwala na dostosowywanie ich mocy grzewczej do aktualnego zapotrzebowania na energię cieplną.

Dynamiczny piec akumulacyjny

Dynamiczny piec akumulacyjny


Ciepło w czasie pracy grzałek magazynowane jest w bloku akumulacyjnym z magnezytu, a wbudowany wentylator i system przysłon reguluje strumień powietrza nawiewanego do pomieszczenia zależnie od nastawy termostatu.

Grzejnik może współpracować z regulatorem pogodowym ustalającym stopień naładowania grzejnika zależnie od warunków atmosferycznych. Cykliczność ładowania i rozładowania dostosowuje się do godzin obowiązywania nocnej taryfy energetycznej.

Grzejniki gazowe

Wykorzystanie grzejników gazowych jest mało popularne, choć doskonale nadają się np. do zastąpienia pieców węglowych w budynkach mieszkalnych jak i ogrzewania małych pomieszczeń biurowych i sklepów. Przepisy dopuszczają wyprowadzenie rur powietrzno-spalinowych przez ścianę z urządzeń gazowych o mocy do 5 kW w domach mieszkalnych wielorodzinnych.

Są więc alternatywnym rozwiązaniem problemu walki ze smogiem w miastach. Funkcjonują jako urządzenia z zamkniętą komorą spalania, z podłączeniem do rury powietrzno-spalinowej wyprowadzonej przez ścianę domu, a do ich instalacji wymagane jest doprowadzenie rury z sieci gazowej lub połączenia ze zbiornikiem/butlą na gaz płynny.

Niektóre modele przystosowane są do odprowadzenia spalin do komina np. montowane w miejsce pieca węgłowego, a powietrze do spalania pobierają z pomieszczenia. Zespół gazowy wyposażony jest w samoczynny układ zapłonowy, zabezpieczenia przed zanikiem płomienia, czy nadmiernym wzrostem temperatury.

Gazowy ogrzewacz wnętrz z wyrzutem spalin przez ścianę i do komina
Gazowy ogrzewacz wnętrz z wyrzutem spalin przez ścianę i do komina


Palnik o modulowanej mocy sterowany termostatem pokojowym pozwala na dostosowanie mocy grzewczej do warunków otoczenia. Dostępne są grzejniki o różnych mocach nominalnych (najczęściej 2 - 5 kW), a ich wymiary zbliżone do zwykłych grzejników wodnych umożliwiają zamontowanie pod parapetem podokiennym.

autor: Cezary Jankowski
oprac.: Maja Wychowaniec
zdjęcie otwierające: Kermi
zdjęcie w tekście: REGULUS®-system, Inproel, Mora
film w tekście: PURMO