Parametry mocy grzejnika

Dodano: środa, 07 czerwca 2017 11:53

Jakie parametry pracy przyjmuje się w instalacjach c.o.?

Jakie parametry pracy przyjmuje się w instalacjach c.o.?

W instalacji zasilanej z sieci miejskiej zwykle przyjmuje się parametry pracy 75/65, gdzie temperatura zasilania to 75°C, a temperatura powrotu - 65°C, co jest zgodne z założeniami normy EN442. Czasami spółdzielnia wskazuje parametry wyższe  90/70. W instalacji zasilanej piecem gazowym przyjmuje się parametry 70/50, a piecem kondensacyjnym 55/45.  


Jak policzyć moc grzejnika dla instalacji zasilanej piecem gazowym lub kondensacyjnym?

Należy skorzystać z tabeli dane techniczne dla jednego elementu albo 1 m bieżącego grzejnika lub przeliczyć moc grzejnika z parametrów normatywnych EN442 na parametry pracy kotła kondensacyjnego lub gazowego.

Tabele z danymi technicznymi zawierają moce dla parametrów:

  • [EN442]* [70/55/24], [55/45/20] dla grzejników łazienkowych,
  • 75/65/20]; [70/55/20]; [55/45/20] dla grzejników "na miarę" za element lub mb grzejnika (zależne od budowy).

*EN442 norma europejska, gdzie wskazane są poniższe parametry instalacji:

Temperatura zasilania: 75°C, temperatura powrotu: 65°C, temperatura w pomieszczeniu: 20°C [75/65/20]

Przykład uproszczonych wyliczeń na niższe parametry

Dla instalacji zasilanej kotłem gazowym [70/50/20] odczytujemy moc grzejnika (jest ona zgodna z EN442), np. Zehnder Charleston 2060-20 el ma moc 907 W. Przyjmujemy szacunkowo współczynnik 0,73. Moc dla parametrów 70/50/20 to moc EN442 * współczynnik, czyli 907*0,73 = 662 W. W ten sposób otrzymujemy moc grzejnika przy zastosowaniu w instalacji zasilanej kotłem gazowym.


Dla instalacji zasilanej kotłem kondensacyjnym 55/45/20] kalkulacja wygląda podobnie, z tym że przyjmujemy szacunkowo współczynnik 0,511: 907*0,511=463 W.

oprac. Agnieszka Zygmunt
tekst i zdjęcia: Zehnder