Jakie urządzenie grzewcze wybrać?

Dodano: czwartek, 24 listopada 2011 11:35

Dobór właściwego urządzenia grzewczego nie jest sprawą prostą. Oprócz wyboru rodzaju paliwa, jego dostępności i ceny, trzeba rozważyć również sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Spis treści
» Kotły na paliwa stałe
» Kotły gazowe i olejowe
» Sterowanie kotłem
» Przygotowanie c.w.u.
   »Pokaż wszystko

Niektóre kotły mogą ją nam zapewniać na bieżąco, inne będą wymagały zamontowania np. zasobnika ciepłej wody. By uniknąć błędów warto zapoznać się z możliwościami różnorakich rozwiązań.

Wybierając kocioł przede wszystkim powinniśmy zdecydować, na ile zautomatyzowany i bezobsługowy ma on być, nie zapominając, że nowoczesny sprzęt (niezależnie od rodzaju dedykowanego paliwa) to wyższe koszty zakupu. Zanim podejmiemy decyzję warto wiedzieć, że:

  • kotły zasypowe na paliwo stałe - wymagają uzupełniania paliwa co kilka godzin i codziennie trzeba je na nowo rozpalać;
  • kotły z podajnikiem na paliwo stałe - mogą pracować nawet kilkanaście dni bez obsługi, zależnie od pojemności zasobnika z opałem oraz ilości powstającego popiołu. Jednak nawet najnowocześniejszych urządzeń z funkcją automatycznego rozpalania i czyszczenia nie należy pozostawiać bez nadzoru na kilka dni, bo czasem dochodzi do zablokowania podajnika, np. zbyt dużą bryłą węgla;
  • kotły gazowe, olejowe i elektryczne - nawet najprostsze są praktycznie bezobsługowe (wymagają tylko przeglądów serwisowych).

Kotły na paliwa stałe

Zasypowe z górnym spalaniem. Paliwo jest dozowane do komory, w której cała jego objętość szybko zaczyna się palić. Wymagają częstego uzupełniania paliwa, zwykle co 3-4 godziny. Mają niską sprawność 60-70%. Są najtańsze. Mogą pracować nawet bez prądu, jeśli instalacja może działać grawitacyjnie (bez pompy obiegowej).

Kocioł retortowy z zasobnikiem i podajnikiem paliwa.

Zasypowe z dolnym spalaniem. Opał spala się w nich w dolnej części komory zasypowej, a po wypaleniu zostaje zastąpiony paliwem osuwającym się z górnej części komory. Wobec rozmaitości konstrukcji w praktyce jednak często trudno jednoznacznie sklasyfikować kocioł - czasem jako kocioł z dolnym spalaniem sprzedawane jest urządzenie mające np. jedynie umieszczony u dołu wyciąg spalin. Okres pomiędzy uzupełnieniem paliwa wynosi nawet 10 godzin, a sprawność do 80%. Takie kotły są droższe od kotłów z górnym spalaniem i wymagają lepszego ciągu kominowego. Jeśli są wyposażone w wentylator nadmuchowy, muszą mieć zasilanie elektryczne.

Kotły z palnikiem i podajnikiem paliwa. Opał jest dozowany porcjami przez podajnik i spalany w palniku. Odbywa się to automatycznie, dlatego kocioł potrzebuje sterownika, który kontroluje pracę wszystkich urządzeń. Niezbędnym wyposażeniem takiego kotła jest zasobnik opału. Częstotliwość obsługi zależy od wielkości zasobnika, a także od ilości powstającego popiołu (z pelletów zostaje go kilkakrotnie mniej niż z węgla). Sprawność takich kotłów sięga 90%. Możliwe jest dość zaawansowane sterowanie parametrami ich pracy (intensywność palenia, temperatura wody). Wymagają standaryzowanego paliwa o powtarzalnych parametrach. Są znacznie droższe od kotłów bez podajnika.

Kotły gazowe i olejowe

Obecnie najczęściej kupowane przez inwestorów indywidualnych są kotły kondensacyjne. Jednym z produktów spalania paliw gazowych i płynnych są znaczne ilości wody - w wyniku spalenia 1 kg gazu ziemnego (nieco ponad 1 m3) otrzymujemy około 2 kg wody. Część uzyskanej w kotle energii jest wykorzystywana na jej odparowanie i w tradycyjnym (niekondensacyjnym) kotle para ucieka wraz ze spalinami przez komin.

W kotle kondensacyjnym ciepło pary wodnej jest odzyskiwane, bo skrapla się ona, czyli właśnie kondensuje, w bardzo rozbudowanym wymienniku o stosunkowo niskiej temperaturze (ok. 50°C). Dzięki temu sprawność kotłów kondensacyjnych jest wyższa niż tradycyjnych - spalając taką samą ilość paliwa, dostarczają więcej użytecznego ciepła. Ponieważ kondensat jest reaktywny, wykonanie wymiennika ciepła oraz komina z odpornego na jego działanie materiału oznacza wyższe koszty. Ponadto temperatura wody w instalacji musi być niska - granicą jest ok. 50°C, gdy kondensacja zachodzi tylko częściowo, najlepiej więc, by woda powracająca do kotła była chłodniejsza i miała ok. 30°C.

Z otwartą czy z zamkniętą komorą spalania?

Kocioł z otwartą komorą spalania pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym został zainstalowany. Jeśli komora jest zamknięta, to kocioł czerpie powietrze bezpośrednio z zewnątrz. Takie kotły są najczęściej kupowane. Są droższe od kotłów z komorą otwartą; ruch spalin jest wymuszony przez wentylator, w kanale spalinowym panuje w związku z tym nadciśnienie i komin musi być szczelniejszy (co zwykle przekłada się na wyższą cenę). Są jednak bezpieczniejsze od tych pierwszych, bo mniejsze jest ryzyko przedostania się spalin do pomieszczenia.

Kotły z zamkniętą komorą spalania działają niezależnie od wentylacji w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane, na pracę kotła nie wpływa zatem ani jej większa czy mniejsza sprawność, ani jej rodzaj. Może to być więc także wentylacja mechaniczna wyciągowa, co w przypadku kotłów z komorą otwartą jest niedopuszczalne. Taki kotły nie powodują wychłodzenia pomieszczenia, w którym stoją - w przeciwieństwie do kotłów z komorą otwartą, które zasysają do kotłowni zimne powietrze z zewnątrz.