Kotły gazowe

Kotły gazowe

Dodano: poniedziałek, 06 września 2010 13:00

Kotły gazowe i olejowe są w zasadzie bezobsługowe i dają ogromne możliwości regulacji sposobu pracy instalacji c.o. Ich budowa generalnie jest podobna, ale "diabeł tkwi w szczegółach" - czym tak naprawdę się różnią i jakie warunki trzeba spełnić, by móc zainstalować kocioł na gaz ziemny, płynny lub olej?

Spis treści
» Konieczne warunki
» Różne konstrukcje, różne możliwości
» Ile to kosztuje?
   »Pokaż wszystko

Konieczne warunki

Kocioł na gaz ziemny

Kotły olejowe zwykle różnią od gazowych większe wymiary i masa: (a) kocioł olejowy wykonany z tego względu jako stojący; (b) mniejszy i lżejszy gazowy kocioł wiszący

Wymaga oczywiście dostępu do sieci gazowej. Koszt budowy przyłącza może być dość wysoki (nawet kilkanaście tysięcy złotych), lecz nie musimy się już martwić o transport i składowanie paliwa, jak ma to miejsce w przypadku innych źródeł ciepła. Z drugiej jednak strony jesteśmy uzależnieni od jednego dostawcy gazu, który dyktuje nam ceny.

Miejsce i sposób instalacji kotła o mocy do 30 kW podlega następującym regułom:

 • kocioł może być zainstalowane nie tylko w wydzielonej kotłowni, ale także w kuchni, łazience lub innym pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi;
 • kubatura pomieszczenia nie może być mniejsza niż:
  • 8 m3 jeśli kocioł ma otwartą komorę spalania (pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany);
  • 6,5 m3 jeśli kocioł ma komorę zamkniętą (pobiera powietrze bezpośrednio z zewnątrz a nie z pomieszczenia, gdzie został zainstalowany);
 • pomieszczenie nie może być niższe niż 2,2 m lub 1,9 m, jeśli dom wybudowano przed 2002 r., przepisy nie określają przy tym jak traktować pomieszczenia na poddaszach (pod skosami dachu);
 • jeśli moc kotła z zamkniętą komorą spalania nie przekracza 21 kW i dom jest wolnostojący, to przewody doprowadzające powietrze oraz odprowadzające spaliny można wyprowadzić bezpośrednio przez ścianę budynku. W pozostałych sytuacjach konieczne jest podłączenie do komina;
 • kocioł z otwartą komorą spalania wymaga wydajnej wentylacji pomieszczenia. Pole przekroju kanału nawiewnego musi mieć co najmniej 200 cm2, a otwór wywiewny powinien mieć wymiary co najmniej 14 × 14 cm i musi być umieszczony możliwie blisko sufitu (gaz ziemny, jako lżejszy od powietrza, w razie wycieku gromadzi się pod sufitem). W pomieszczeniu z takim kotłem nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej, np. okapu kuchennego z wentylatorem).
 • w przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania, wentylacja może być dowolnego rodzaju, ale nie wolno z niej rezygnować, bo zawsze istnieje niebezpieczeństwo przedostania się gazu z nieszczelnej instalacji do pomieszczenia.

Kocioł na gaz płynny

Wymaga umieszczenia zbiornika paliwa na działce, poza budynkiem. Najpopularniejsze są zbiorniki naziemne, firmy dostarczające paliwo montują je niekiedy za symboliczną złotówkę, pod warunkiem podpisania umowy na dostarczenie określonej ilości gazu.

Mniej popularne są zbiorniki podziemne, ich instalacja nawet na promocyjnych warunkach jest droższa (1500-2000 zł). Zbiornik podziemny ma jednak pewne zalety - nie szpeci działki, a zawarte w nim paliwo nie jest narażone na działanie mrozu, co także w sezonie zimowym pozwala stosować tańszą mieszankę propan-butan (zamiast samego propanu). W przypadku zbiorników naziemnych to niemożliwe, bo butan przestaje odparowywać w temperaturze ok. 0°C.

Wymagania odnośnie sposobu instalacji kotła są praktycznie takie same, co w przypadku kotłowni z kotłami na gaz ziemny. Różnice wynikają ze specyficznych cech gazu płynnego, który jest cięższy od powietrza:

 • kotłownia nie może znajdować się poniżej poziomu terenu (np. w piwnicy), bo w razie wycieku gromadziłby się w niej gaz;
 • z tych samych powodów w kotłowni nie może być wpustów podłogowych do kanalizacji, studzienek itp.;
 • zaleca się wykonanie otworów wentylacyjnych nisko nad podłogą, przez nie zostanie usunięty gaz w razie nieszczelności w instalacji.

Kotły olejowe

Zbiornik oleju opałowego umieszczony w kotłowni

Zasilane są ze zbiornika lub zbiorników umieszczonych w domu. Instalacji na zewnątrz domu raczej się nie praktykuje, bo olej trzeba by zabezpieczyć przed mrozem i spełnić dość ostre wymogi bezpieczeństwa. Zbiorniki paliwa umieszcza się więc w domu, w wydzielonym pomieszczeniu. Zbiornik może znaleźć się też w samej kotłowni, pod warunkiem jednak, że jego pojemność nie przekracza 1 m3, oraz spełnione są wymagania podane na rysunku na następnej stronie.

Uwaga! Zbiornik musi mieć podwójne ścianki lub umieszcza się go w „wannie” wychwytującej olej w razie wycieku.

Zasady instalacji kotła są następujące:

 • kocioł zwykle umieszcza się w wydzielonej kotłowni, z możliwości instalacji w kuchni czy łazience raczej się nie korzysta ze względu na przykry zapach paliwa;
 • kotłownia musi mieć kubaturę co najmniej 8 m3;
 • kocioł wymaga podłączenia do komina wyprowadzonego ponad dach;
 • wymagania odnośnie wentylacji są analogiczne jak dla kotłów na gaz ziemny, uzależnione są od tego, czy kocioł ma otwartą czy zamkniętą komorę spalania.