Systemy wentylacyjne stosowane dla sprawnej wymiany powietrza, chłodzenia i odzysku ciepła
Instalacja wentylacyjna jest nieodzownym elementem każdego budynku, w którym przebywają ludzie. Dobór systemu musi uwzględniać wymagania higieniczne i technologiczne dla określonego rodzaju obiektu. Zmienność warunków zewnętrznych jak i intensywności użytkowania wymaga, aby zapewniona była regulacja wydajności wymiany powietrza w możliwie szerokim zakresie. czytaj dalej
Jaki osprzęt odpowiada za prawidłową pracę instalacji centralnego ogrzewania?
Wyposażenie domowej instalacji centralnego ogrzewania wymaga zamontowania wielu urządzeń łączących i regulujących funkcjonowanie układu. Asortyment niezbędnym elementów dobierany jest w zależności od rodzaju źródła zasilania, rozległości instalacji, sposobu przekazywania energii cieplnej do pomieszczeń jaki pożądanego komfortu utrzymywania nastawionej temperatury. czytaj dalej
Armatura hydrauliczna do wody zimnej i ciepłej
Sprawne funkcjonowanie instalacji wodociągowej w budynku wymaga zainstalowania szeregu elementów zapewniających pożądaną wydajność przepływu, stabilne ciśnienie wody wypływającej z zaworów czerpalnych, eliminację hałasu jak i ochronę przed awariami. czytaj dalej
Projektowanie izolacji instalacji technicznych a bezpieczeństwo ogniowe. Wyjaśniamy przepisy
Projektanci i wykonawcy systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w rozmowach i na forach branżowych często zadają pytania dotyczące interpretacji niektórych przepisów zawartych w Warunkach Technicznych. Niejednoznaczne zapisy potrafią przysporzyć problemów z doborem odpowiednich parametrów izolacji, co zwłaszcza w przypadku bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji wymaga jasnego doprecyzowania. czytaj dalej
Dobór typu grzejników, sposoby regulacji i zabezpieczeń w wodnej instalacji centralnego ogrzewania
Grzejniki pełnią rolę przekaźnika energii cieplnej dostarczanej przez kocioł bądź wymiennik poprzez rury rozprowadzające wodę w systemie centralnego ogrzewania. Rodzaj, wielkość i miejsce ich zamontowania mają istotny wpływ na efektywność ogrzewania, co decyduje o uzyskiwaniu pożądanej temperatury oraz równomiernym jej rozkładzie na całej powierzchni pomieszczenia. czytaj dalej
Kocioł na drewno lub na węgiel nie musi kopcić
Jeszcze niedawno jedyne dostępne kotły na paliwa stałe były toporną konstrukcją o znikomej możliwości regulacji ich pracy, jednak obecnie dominują już urządzenia o zaawansowanej technologii, których funkcjonowanie i zakres obsługi niemal nie odbiega od wygodnych w eksploatacji kotłów gazowych czy olejowych. Znacznej poprawie uległa również efektywność spalania paliwa, a w trosce o ochronę środowiska produkowane kotły muszą spełniać określone wymagania co do czystości odprowadzanych spalin. czytaj dalej
Ciepło z ziemi i powietrza
Możliwość pobierania energii cieplnej ze źródła o niższej temperaturze i przekazywanie jej do ośrodka o temperaturze wyższej umożliwiają coraz popularniejsze w użytkowaniu pompy ciepła. Urządzenia te pracują na zasadzie znanej i wykorzystywanej od ponad wieku – pierwowzorem pompy ciepła jest bowiem chłodziarka sprężarkowa produkowana już na początku XIX wieku. Współczesne pompy ciepła wykorzystywane są do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody użytkowej jak i chłodzenia pomieszczeń w systemie klimatyzacji. czytaj dalej
Woda z własnej studni
Przy braku dostępu do sieci wodociągowej trzeba wykonać własne ujęcie wody - najczęściej w formie studni wierconej, a sposób czerpania jest uzależniony od głębokości zalegania pokładów wodonośnych. Konieczne też będzie wyposażenie instalacji zasilającej w zbiornik ciśnieniowy oraz niezbędną armaturę regulacyjną i ochronną. czytaj dalej
Ogrzewanie wspomagane kominkiem
Zależnie od preferencji właścicieli domów i dostępności źródeł energii wykorzystywanej do ogrzewania, kominek może służyć jako podstawowe urządzenie grzewcze lub współpracować z innym sposobem ogrzewania. Szczególnie korzystny będzie układ hybrydowy w połączeniu z pompą ciepła powietrze-woda lub z systemem solarnym. czytaj dalej
Staufix Control – inteligentna ochrona przeciwzalewowa
Miliony domów są zagrożone zalaniem. Nigdy wcześniej nie było tak wysokich szkód spowodowanych przez ulewne deszcze jak ostatnio. Właściwe zabezpieczenie budynku przed przepływem zwrotnym pomaga uniknąć wielu kłopotów i dotkliwych kosztów. Problemowi temu można zapobiec w bardzo prosty sposób. Skuteczną ochroną przed przepływem zwrotnym jest nowy i oryginalny zawór przeciwzalewowy Staufix Control. czytaj dalej
Wyświetlaj: 10 | 50 | 100 |
 
Początek |  poprzednia    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     następna | Koniec