Książki

Instalacje ekologiczne w budownictwie mieszkaniowym

Rok wydania: 

Wydanie pierwsze, 2016 r.

Wydawnictwo: 

KaBe

Autor: 

Agnieszka Stec, Daniel Słyś


W książce przedstawiono wiadomości dotyczące instalacji ekologicznych stosowanych w budynkach mieszkalnych w celu obniżenia ich energochłonności, zużycia wody wodociągowej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Rozwiązania te stanowią alternatywę dla tradycyjnych instalacji sanitarnych lub ich uzupełnienie.


Cena: 64 pln

Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie

Rok wydania: 

2013

Wydawnictwo: 

WKŁ

Autor: 

Grażyna Jastrzębska


Monograficzne kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z przemianą energii słonecznej w elektryczną. Scharakteryzowano promieniowanie słoneczne, opisano zasady doboru optymalnego kąta nachylenia odbiornika tego promieniowania oraz konwersję fotowoltaiczną.


Cena: 50 pln

Jak wykorzystać darowaną energię. O kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych

Rok wydania: 

2011

Wydawnictwo: 

KaBe s.c.

Autor: 

Franciszek Wolańczyk


Promieniowanie słoneczne, opis praktycznych sposobów jego wykorzystania, urządzeń służących do tego celu oraz ich eksploatacja, a także podobny opis ogniw fotowoltaicznych stanowią treść książki.


Cena: 32 pln

Instalacje słoneczne. Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów

Rok wydania: 

2011

Wydawnictwo: 

DW Medium

Autor: 

Jerzy Chodura


Publikacja przeznaczona jest dla inwestorów, projektantów oraz instalatorów montujących instalacje słoneczne.


Cena: 15 pln

Energetyka słoneczna budynku

Rok wydania: 

2011

Wydawnictwo: 

Arkady

Autor: 

Chwieduk Dorota


W pracy przedstawiono w sposób usystematyzowany wiedzę dotyczącą zjawisk pozyskiwania, konwersji, magazynowania i wykorzystania energii promieniowania słonecznego, zachodzących w budynku, tj. w elementach jego obudowy i wnętrza, a także w rozwiązaniach instalacyjnych przedstawiając m.in. aktywne słoneczne systemy grzewcze.


Cena: 65 pln

Budowa i montaż kominków

Rok wydania: 

2012

Wydawnictwo: 

KaBe s.c.

Autor: 

Kazimierz Biszta


W książce opisano rodzaje i budowę kominków, ich zastosowanie i cechy użytkowe.


Cena: 30 pln

Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja

Rok wydania: 

2012

Wydawnictwo: 

DW Medium

Autor: 

Krzysztof Kaiser


Pożar, czyli niekontrolowane spalanie materiałów palnych, niesie ze sobą nie tylko stratę dóbr materialnych, ale stać się też może przyczyną utraty zdrowia i życia.


Cena: 29 pln

Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego. Instalacje elektryczne

Rok wydania: 

2004

Wydawnictwo: 

Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

Autor: 

Praca zbiorowa


W książce zostały omówione następujące zagadnienia:


Cena: 45 pln

Ekonomiczność instalacji. Co to jest i jak ją liczyć

Rok wydania: 

2010

Wydawnictwo: 

DW Medium

Autor: 

Jerzy Kosieradzki


Planując budowę domu lub myśląc o renowacji już istniejącego, chcielibyśmy, aby późniejsza jego eksploatacja była energooszczędna, a przez to korzystanie z niej kosztowało nas mniej.


Cena: 26 pln

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Tom I

Rok wydania: 

2010

Wydawnictwo: 

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Autor: 

M. Natka


Książka dotyczy instalacji grzewczych a szczególnie instalacji centralnego ogrzewania. Treść podzielono na kilka wzajemnie powiązanych części tematycznych.

Cena: 41 pln

Początek |  poprzednia    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     następna | Koniec