Wydarzenia

HydroFLOW - ochrona układów chłodzenia w prztwórstwie tworzyw sztucznych

Dodano: piątek, 19 grudnia 2014 10:34

Układy chłodzenia zabezpieczają prawidłowe schłodzenie form wtryskowych oraz chłodnice oleju hydraulicznego. Do wielu zalet, jakie ma woda jako nośnik ciepła należą przede wszystkim jej cena i dostępność.

Woda, by mogła być wykorzystywana do celów chłodniczych w większości przypadków musi być uzdatniona. Zakres uzdatniania zależy od wymogów technologii chłodzenia i może on obejmować jedynie zmianę polegającą na dostosowaniu fizycznym obejmującym filtrację mechaniczną i zmianę struktury jonów minerałów rozpuszczonych w wodzie lub całkowitą, czy też częściową demineralizację wody w obrębie wybranych jonów i jej korektę chemiczną.

Proces tylko fizycznego uzdatniania wody, przy korzystaniu z typowej wody wodociągowej o parametrach wody spożywczej w większości przypadków jest wystarczający dla przygotowania wody do celów chłodniczych. Taki sposób uzdatniania wody jest prosty w zastosowaniu i niezbyt kosztowny. Uzyskana w procesie fizycznego uzdatniania woda jest wystarczająco zabezpieczona, by nie powodowała pojawiania się osadów mineralnych i biologicznych w instalacjach wymiany ciepła.

Zaletą stosowania fizycznej technologii uzdatniania wody jest brak konieczności stosowania środków chemicznych i proce-dur wymaganych przy korygowaniu wody tymi środkami. Nie pojawia się również problem trudnych do utylizacji ścieków. Zastosowanie jednego urządzenia typu HydroFLOW, korzystającego z technologii Hydropath, na układzie chłodzenia, pozwala na zabezpieczenie całego zespołu wtryskarek.

Urządzenie HydroFLOW zabezpiecza nie tylko instalację przed odkładaniem się osadów mineralnych i biologicznych ale również usuwa już istniejące osady z instalacji chłodzenia. Wszystko to dzieję się bez konieczności czyszczenia chemicznego, mechanicznego i bez stosowania przerw serwisowych.

Korzyści dla użytkownika: stosowanie technologii Hydropath w instalacjach chłodniczych pozwala na:

 • utrzymywanie stałego wysokiego współczynnika wymiany ciepła na powierzchniach chłodniczych,
 • zachowanie prawidłowego przepływu wody w instalacji pozbawionej osadów,
 • brak stosowania środków chemicznych do uzdatniania i korekty wody,
 • ograniczenie emisji szkodliwych środków i związków chemicznych do otoczenia,
 • wydłużenie trwałości instalacji na skutek ograniczenia korozyjności,
 • wydłużenie trwałości form i elementów instalacji poprzez ograniczenie powstawania naprężeń termicznych,
 • ograniczenie żużycia energii poprzez utrzymywanie wysokiej sprawności całego systemu chłodzenia,
 • ograniczenie korozyjnego odziaływania  środków chemicznych służących do eliminacji organizmów żywych,
 • eliminacja bakterii redukujących siarczany powodujących korozje biologiczną,
 • utrzymywanie stałego poziomu pH wody,
 • zaniechanie chemicznego czyszczenia powierzchni wewnętrznej instalacji chłodzenia,
 • ograniczenie przestojów technologicznych związanych z przeglądami serwisowymi, czyszczeniem instalacji i awariami,
 • ograniczenie kosztów eksploatacji instalacji uzdatniania wody.

źródło i zdjęcie: Hydropath