Wydarzenia
poniedziałek, 23 maja 2016 11:34 |
Branża MEW o nowelizacji ustawy o OZE
Branża małej hydroenergetyki z dużym zaniepokojeniem przyjmuje propozycje zmian, jakie pojawiły się w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, procedowanym aktualnie w Sejmie. Zaproponowane w projekcie rozwiązania, w tym przede wszystkim odstąpienie od zabezpieczenia obowiązkowej puli energii w aukcjach dla instalacji o mocy do 1 MW, likwidacja obowiązku zakupu energii z instalacji o mocy większej i równej 500 kW, przywrócenie możliwości korzystania z pełnego wsparcia dla technologii współspalania w ramach tzw. dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, a także likwidacja taryf dla instalacji prosumenckich oznaczają, że jedynym beneficjentem ustawy o OZE będzie duża, zawodowa energetyka, natomiast potrzeby małych i średnich wytwórców energii w prywatnych, rozproszonych źródłach zostały całkowicie pominięte. Czytaj dalej
poniedziałek, 21 marca 2016 13:24 |
Co klasyfikacja NRO oznacza w praktyce?
Jeden z podstawowych elementów pasywnej ochrony przeciwpożarowej budynków stanowią konkretne rozwiązania oraz właściwości materiałów, z których zostały one wykonane - zarówno jeśli chodzi o konstrukcje budowlane, jak też systemy HVAC. Projektanci i inżynierowie instalacji mają do czynienia z przewodami wentylacyjnymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi i grzewczymi oraz ich izolacjami, które klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Choć temat znajduje pokrycie w obowiązujących przepisach prawa, to metoda klasyfikacji nierzadko pozostaje jeszcze dla fachowców niejasna. Czym w istocie są elementy opatrzone oznaczeniem NRO i jakie warunki powinny one spełniać? Czytaj dalej
czwartek, 07 stycznia 2016 09:15 |
Certyfikat Satelitarny. Dla kogo i jak go uzyskać?
Obowiązkiem dewelopera wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. jest zapewnienie we wszystkich budynkach wielorodzinnych, które otrzymały pozwolenie na budowę po 23 lutego 2013 r. zbiorczej instalacji do odbioru telewizji satelitarnej oraz swobodnego wyboru między dostawcami telekomunikacyjnymi: telefonicznymi, internetowymi i telewizyjnymi, bez względu na stosowaną przez nich technologię. Dotyczy to również budynków, które po tym terminie przeszły remont wymagający pozwolenia na budowę. Czytaj dalej
poniedziałek, 18 maja 2015 10:11 |
Małe elektrownie wodne przeciwko odroczeniu ograniczenia wsparcia dla współspalania
Ustawa o OZE wprowadza współczynnik korekcyjny dla świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach spalania wielopaliwowego. Jest to mechanizm mający służyć ograniczeniu nadpodaży świadectw pochodzenia energii z OZE i uregulowaniu sytuacji na rynku zielonych certyfikatów. Czytaj dalej
czwartek, 19 marca 2015 10:48 |
Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii podpisana przez Prezydenta
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Ustawa pozwoli uzyskać do 2020 r. 15 proc. udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Czytaj dalej
piątek, 30 stycznia 2015 17:11 |
Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Zmiany w przepisach
Już 9 marca 2015 r. wchodzi w życie wiele zmian wprowadzonych zeszłoroczną Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków. Niestety brakuje wśród nich przejrzystego określenia klasy energetycznej. Zlikwidowano też obowiązek sporządzania świadectwa dla domów budowanych na własny użytek. Czytaj dalej
wtorek, 24 lipca 2012 09:03 |
Czy nowe Prawo zamówień publicznych pogorszy sytuację w branży budowlanej?
Nowelizację Prawa zamówień publicznych krytykują przedsiębiorcy i eksperci. Chodzi przede wszystkim o przepis, który umożliwi wykluczenie wykonawcy, z powodu różnorakich błędów, z rynku zamówień publicznych na następne trzy lata. Czytaj dalej
poniedziałek, 23 lipca 2012 10:14 |
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego interpretuje prawo dotyczące ogniw fotowoltaicznych
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił stanowisko, które pomoże inwestorom w procesie instalacji tego typu urządzeń. Czytaj dalej
poniedziałek, 14 maja 2012 08:23 |
Będą zmiany w ustawie o koncesjach na roboty budowlane i o zamówieniach publicznych
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowelizacja uwzględnia przepisy dyrektywy 2009/81/WE i oznacza zwiększenie przejrzystości udzielania zamówień. Czytaj dalej
Wyświetlaj: 10 | 50 | 100 |
Początek |  poprzednia    1 2 3     następna | Koniec