Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Firma w katalogu: Naro Kontakt z firmą

Zadaniem przydomowych oczyszczalni ścieków jest oczyszczanie niewielkich ilości ścieków pochodzących z gospodarstw, domów letniskowych oraz obiektów użyteczności publicznej.
Proponowany przez firmę NARO system jest bezobsługową, nowoczesną i ekologiczną formą utylizacji ścieków bytowo-gospodarczych.
Małe oczyszczalnie ścieków są bardzo korzystnym rozwiązaniem problemu odprowadzania nieczystości przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego.
Przydomowy system oczyszczania zamyka bowiem obieg wody w przyrodzie, przywracając ja środowisku.

Firma w katalogu: Naro Kontakt z firmą

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Naro