Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków

 

Firma w katalogu: Pipelife Kontakt z firmą

To kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw indywidualnych.

Wstępny proces oczyszczania ścieków odbywa się w trzykomorowym osadniku gnilnym z PE, gdzie następuje oczyszczenie mechaniczne oraz biochemiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych.

Dalsze oczyszczanie następuje w trakcie przesączania przez warstwę filtracyjną w gruncie. Oczyszczalnia dostępna jest ze zbiornikiem 2m³ (2-5 osób) oraz 3m³ (5-7 osób).

Firma w katalogu: Pipelife Kontakt z firmą

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy Pipelife