Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® dla 20 mieszkańców

Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® dla 20 mieszkańców

 

Firma w katalogu: EKOFINN-POL Kontakt z firmą

Typoszereg nowoczesnych oczyszczalni ścieków BIOCLERE® pozwala na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków od jednej rodziny do 2000 osób. Urządzenia BIOCLERE® produkowane są w Polsce na licencji fińskiej. Proces biologicznego oczyszczania odbywa się na złożu zraszanym, którego wypełnienie stanowią specjalne kształtki HUFO®.

Oczyszczalnia ścieków BIOCLERE® dla budynku w Jeżewie Starym

RLM: 20

Zastosowane urządzenia: osadnik wstępny, złoże biologiczne BIOCLERE® typ B22B, 2009
Firma w katalogu: EKOFINN-POL Kontakt z firmą

Kategorie produktu

Wodkan » Oczyszczalnie ścieków »

Zobacz pozostałe produkty firmy EKOFINN-POL