Thermarods

Firma w katalogu: Thermaflex Izolacji

Kontakt z firmą złóż ofertę
Thermarods

Jest to profil o przekroju okrągłym wytwarzany z wysokiej spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej - standardowa otulina izolacyjna z wzdłużnym nacięciem. 

Thermarods został specjalnie zaprojektowany dla wykorzystania jako oparcie i/lub izolacja dla elastomerów i szczeliw ciepło i zimnochronnych, również jako wypełnienie dylatacyjne.

Charakteryzuje się takimi samymi właściwościami jak Thermaflex FRZ.

 • odporność na ozon : bardzo dobra
 • zapach : neutralny
 • odporność na chemikalia : bardzo dobra
 • elastyczność: dobra
 • stabilność termiczna : maks. 2 % w średnicy; maks. 3,5 % w długości
 • absorbcja dźwięku : zgodnie z normą, ok.60 % dla 300-2500 MHz
 • wydzielanie dymu : słabe (przeprowadzony test zgodnie z normą DIN 4102 B 1)
 • emisja spalin: przy całkowitym spaleniu 99 % CO2 i H2O
 • toksyczność w ogniu: praktycznie nie ma
 • kategoria pożarowa : wg ASTM D 635 materiał posiada własności samogasnące, wg PN-B-02873 materiał nie rozprzestrzeniający ognia, wg DIN 4102 kategoria B1
 • razem z płytami izolacyjnymi Thermasheet tworzą kompletny system izolacji technicznych do szerokiego zastosowania

Kategorie produktu

Materiały do instalacji » Izolacje techniczne »

Zobacz pozostałe produkty firmy Thermaflex Izolacji