Kalendarium

29.06
Czwartek

Obsługa i programowanie automatyki kotłowej

Termin: 29.06.2017Miejsce:  

Termin: 29 czerwca 2017 r., godz. 9:00
Miejsce: Komorniki k. Poznania
Dodatkowe informacje:

Zakres szkolenia Viessman:
„
Automatyka stałotemperaturowa i pogodowa Vitotronic„
Budowa regulatorów Vitotronic„
Zabezpieczenia temperaturowe TR i STB„
Obsługa regulatorów z poziomu
użytkownika - ustawianie parametrów, programowanie„
Programowanie automatyki od strony serwisowej - algorytmy pracy
„Wyposażenie dodatkowe automatyki - dobór i podłączenie

Wskazówka:
Szkolenie z automatyki kotłowej Vitotronic daje bardzo dobre podstawy do uczestnictwa w szkoleniach z uruchomienia kotłów

Warunek uczestnictwa - aktualne uprawnienia zgodne z przepisami URE
„
Grupa  1
– uprawnienia elektryczne eksploatacyjne:
   - urządzenia, instalacje sieci elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
   - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia automatycznej regulacji

Szczegóły na stronie: https://www.viessmann-szkolenia.pl/kalendarz-szkolen