Kalendarium

09.11
Wtorek

Szkolenie "Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie produkcyjnym i przemysłowym"

Termin: 09.11.2010Miejsce: Szczecin 

Termin: 9.11.2010 r.
Miejsce: Szczecin
Informacje dodatkowe
: Projekt dedykowany jest właścicielom nieruchomości oraz kadrze zarządzającej, specjalistom ds. energetycznych i osobom odpowiedzialnym za poprawę efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach. W trakcie zajęć eksperci przedstawią teoretyczne i praktyczne aspekty redukcji kosztów zużycia energii. Omówione zostaną zarówno możliwości ograniczenia kosztów jak i sposoby finansowania niezbędnych w tym celu inwestycji. Uczestnicy dowiedzą się, jakie konsekwencje dla przedsiębiorstw niosą ze sobą białe certyfikaty oraz jakie korzyści płyną z przeprowadzenia audytu energetycznego. Istotnym punktem szkolenia jest case study zrealizowanego projektu inwestycyjnego z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny:

* Aktualne uregulowania prawne: dyrektywy UE, ustawa o efektywności energetycznej oraz ich konsekwencje dla przedsiębiorstw,
* Metody oszczędzania energii w urządzeniach i instalacjach produkcyjnych,
* Analiza opłacalności finansowania projektów inwestycji przeznaczonych na poprawę wydajności energetycznej przedsiębiorstwa,
* Praktyczne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej,
* Cele audytu energetycznego i korzyści wynikające ze zmniejszenia zużycia energii,
* Case study - analiza zrealizowanego projektu redukcji kosztów wydatkowanych na energię w przedsiębiorstwie.

źródło i zdjęcie: ckl.pl

Nie przeocz w tym miesiącu