Kalendarium

07.09
Czwartek
MIFID II - wpływ Dyrektywy na branżę energetyczną

MIFID II - wpływ Dyrektywy na branżę energetyczną


Miejsce:
12.09
Wtorek
ENERGETAB 2017 - Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie

ENERGETAB 2017 - Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie


Miejsce: Bielsko-Biała
13.09
Środa
Konferencja Międzynarodowa "Energy, Environment and Material Systems"

Konferencja Międzynarodowa "Energy, Environment and Material Systems"


Miejsce:
17.09
Niedziela
63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB

63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.


Miejsce: Kynica-Zdrój
19.09
Wtorek
SRWN/REIT - w praktyce

SRWN/REIT - w praktyce


Miejsce:
20.09
Środa
Reforma EU ETS. Zmiany zasad przydziału bezpłatnych uprawnień, system handlu emisjami po 2021 r.

Reforma EU ETS. Zmiany zasad przydziału bezpłatnych uprawnień, system handlu emisjami po 2021 r.


Miejsce:
20.09
Środa
Nowe Prawo wodne - konsekwencje dla energetyki i przemysłu

Nowe Prawo wodne - konsekwencje dla energetyki i przemysłu


Miejsce:
21.09
Czwartek
Nowelizacja ustawy o OZE. Wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia

Nowelizacja ustawy o OZE. Wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie aukcyjnego systemu wsparcia


Miejsce:
22.09
Piątek
INSTAL-SYSTEM 2017 - Targi Technik Grzewczych i Zielonych Energii

INSTAL-SYSTEM 2017 - Targi Technik Grzewczych i Zielonych Energii


Miejsce: Bielsko-Biała
26.09
Wtorek
Konferencja szkoleniowo-techniczna ECONSEC TECH 2017

Konferencja szkoleniowo-techniczna ECONSEC TECH 2017


Miejsce: Warszawa
26.09
Wtorek
Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE. Odnawialne źródła energii, wysokosprawna kogeneracja, efektywność energetyczna


Miejsce:
27.09
Środa
Konferencja Offshore 2017

Konferencja Offshore 2017


Miejsce:
27.09
Środa
POWERPOL UTILITIES - Polityka środowiskowa vs rozwój przemysłu i energetyki

POWERPOL UTILITIES - Polityka środowiskowa vs rozwój przemysłu i energetyki


Miejsce: Warszawa