Metody rozliczeń kosztów zużycia ciepła i wody w budynkach

Dodano: czwartek, 20 stycznia 2011 15:33

Publikacja stanowi propozycję uregulowania sfery rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody w budynkach.

Uwzględnia ona rozwiązania techniczne eksploatowanych w Polsce instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania.