Rury kanalizacyjne. Tom III. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej

Dodano: piątek, 30 lipca 2010 14:06

W tomie III „Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej" dokonano prezentacji następujących rur kanalizacyjnych zarówno krajowych jak i zagranicznych: rurdawniej używanych (drewnianych, kamiennych i ceglanych), rur kamionkowych, bazaltowych, betonowych i żelbetowych, z betonu sprężonego, polimerobetonowych, rur azbestowo-cementowych, fibrobetonowych, stalowych oraz z żeliwa szarego i sferoidalnego.

 

Pokazano rozwiązania wcześniej stosowane z niektórych materiałów np. betonu czy kamionki, obecnie będące przedmiotem eksploatacji, a także rozwiązania z tych samych materiałów najnowszej generacji, obecnie stosowane, o zdecydowanie korzystniejszych parametrach materiałowo-konstrukcyjnych oraz zdecydowanie trwalszych sposobach ich łączenia. Niektóre z prezentowanych rozwiązań np. rury bazaltowe czy fibrobetonowe nie są w chwili obecnej produkowane w kraju, inne np. rury azbestowo-cementowe nie są już produkowane, ale nadal są eksploatowane. W monografii dokonano także prezentacji rur stosowanych w bezwykopowej budowie i bezwykopowej odnowie sieci kanalizacyjnych.

W prezentowanej monografii zestawiono własności tych rur, opisano technologie ich produkcji, ich asortyment, sposoby łączenia, wymagania dotyczące parametrów rur i zakresu niezbędnych badań, a także dokonano prezentacji innych wyrobów kanalizacyjnych wykonywanych z tego samego materiału co rury. Tom III stanowi zatem vademecum rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur o konstrukcjach sztywnych i sprężystych umożliwiający projektantom dobór najbardziej efektywnych rozwiązań dla konkretnych warunków ich wbudowania.