Rury kanalizacyjne. Tom II. Projektowanie konstrukcji

Dodano: piątek, 30 lipca 2010 13:57

W monografii "Rury kanalizacyjne. Tom II. Projektowanie konstrukcji" dokonano analizy problematyki doboru obciążeń dla rur kanalizacyjnych ułożonych w gruncie, ustalenia wielkości sił wewnętrznych oraz wymiarowania konstrukcji kanałowych.

Poddano krytycznej analizie metody wcześniej używane przy obliczeniach konstrukcji kanałowych, a następnie przedstawiono metody obecnie stosowane. Podano metody umożliwiające projektowanie kanałów o dowolnych przekrojach (kołowe, jajowe, dzwonowe, prostokątne)