Rury kanalizacyjne. Tom I. Własności materiałowe

Dodano: piątek, 30 lipca 2010 13:50

W niniejszej monografii dokonano analizy własności materiałowych aktualnie stosowanych rur kanalizacyjnych z uwzględnieniem specyfiki rozwiązań materiałowych rur najnowszej generacji.

Przedstawiono wyniki własnych badań stanu technicznego stanu technicznego sieci kanalizacyjnych przy wykorzystaniu techniki wideo.

Przeanalizowano także czynniki zewnątrz- i wewnątrzkanałowe mające wpływ na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji kanałów w oparciu m.in. o wyniki własnych prac badawczych