Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych-podstawy

Dodano: piątek, 30 lipca 2010 13:40

Poradnik omawia akty prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków i budowli w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały. Skierowany jest do studentów wydziałów architektury i budownictwa, projektantów a także wykonawców zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy chcieliby usystematyzować posiadaną wiedzę techniczną w tym zakresie.

Podstawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej zostały przedstawione dla najczęściej projektowanych obiektów budowlanych mi.in. budynki mieszkalne, kina, banki, placówki przedszkolne. Publikacja niezwykle przydatna dla Firm wykonawczych w celu właściwego przygotowania obiektów do odbiorów przez PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej.