Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego. Instalacje elektryczne

Dodano: poniedziałek, 29 grudnia 2014 12:10

W książce zostały omówione następujące zagadnienia:

  • rodzaje źródła prądu
  • odbiorniki energii elektrycznej
  • instalacje elektryczne - rodzaje i spełniane funkcje
  • przewody, osprzęt i sprzęt instalacyjny, elementy projektowania instalacji elektrycznych
  • układanie instalacji elektrycznych
  • instalacje w domu inteligentnym
  • ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
  • formalności związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.

Wskazano w niej także narodowe znaki certyfikacyjne oraz ważniejsze normy dotyczące instalacji elektrycznych.