Wytyczne pomiary w elektroenergetyce

Dodano: piątek, 21 stycznia 2011 09:34

W książce położono największy nacisk na aktualne przepisy, które obecnie ulegają bardzo częstym zmianom. Książka ta zawiera płytę CD, na której znajdują się pełne teksty wybranych ustaw i rozporządzeń dotyczących tematyki omawianej w tym wydaniu.

Priorytetowym zadaniem tej książki jest ujednolicenie oznaczeń i nazewnictwa, określenie terminów badań i przeglądów, dokładne opisanie metod badań i pomiarów oraz ujednolicenie tworzonych protokołów z pomiarów.

  • Techniki wykonywania pomiarów
  • Czasokresy kontroli i pomiarów
  • Nowe (zalecane) wzory protokołów z pomiarów
  • Zakres odpowiedzialności prawnej
  • Wytyczne dla właścicieli obiektów
  • Pytania i odpowiedzi do egzaminów
  • Opisy przyrządów pomiarowych
  • Opisy programów komputerowych
  • Interpretacja norm i rozporządzeń
  • Ustawy i rozporządzenia na CD - bieżąca, bezpłatna aktualizacja w Internecie.