Poradnik Inżyniera elektryka T.1

Dodano: piątek, 21 stycznia 2011 08:59

Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla inżynierów elektryków. Mogą z niego korzystać również inżynierowie innych specjalności oraz studenci wydziałów elektrycznych i energetycznych wyższych szkół technicznych.

Poradnik zawiera:


 • wybrane zagadnienia z matematyki oraz elementy fizyki związane z elektrotechniką
 • nowy rysunek elektryczny zgodny z normami unijnymi
 • zagadnienia ze statyki, kinematyki i dynamiki oraz wytrzymałości materiałów zilustrowane przykładami
 • elementy sprzętu komputerowego, kompresję, szyfrowanie i kodowane danych, dane multimedialne, usługi sieciowe, oprogramowanie itp.
 • materiały przewodzące, nadprzewodzące, półprzewodzące,elektroizolacyjne i magnetyczne
 • obwody elektryczne jednofazowe prądu sinusoidalnie zmiennegobliczenia obwodów rozgałęzionych, układ trójfazowy, czwórniki pasywne i aktywne, pole elektrostatyczne, przepływowe,magnetostatyczne i zmienne elektromagnetyczne
 • elementy bierne w układach elektronicznych, przyrządy półprzewodnikowe, klasyfikację, analizę i przetwarzanie sygnałów, układy zasilające, analogowe oraz cyfrowe, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, montaż układów elektronicznych
 • układy sterowania, rodzaje, nieliniowość oraz jakość układów regulacji automatycznej, typy regulatorów, modelowanie rozmyte i regulację rozmytą, sztuczne sieci neuronowe, roboty mobilne i specjalistyczne
 • wzorce miar, pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, mierniki i analogowe, metrologię prawną
 • technikę probierczo-pomiarową, izolacje urządzeń wysokiego napięcia, przepięcia w urządzeniach elektroenergetycznych, ochronę odgromową i przepięciowa, uziemienia w urządzeniach elektrycznych
 • stan naelektryzowania - powstawanie i zanikanie, wyładowania elektrostatyczne, zagrożenia elektrycznością statyczną, powstawanie i gromadzenie się ładunku na ludziach, środki ochrony przed elektrycznością statyczną
 • chemiczne źródła prądu, ogniwa pierwotne, akumulatory, ogniwa paliwowe, recykling, galwanotechnikę, osadzanie powłok metalowych, stopowych i kompozytowych, korozję elektrochemiczną, sposoby ochrony przed korozja
 • termokinetykę urządzeń elektrotermicznych, pomiary i regulację temperatury, nagrzewanie rezystancyjne, promiennikowe, elektrodowe, łukowe, indukcyjne, pojemnościowe, mikrofalowe, plazmowe, elektronowe, laserowe i jarzeniowe, ultradźwięki
 • systemy telekomunikacyjne, kodowanie i zabezpieczanie informacji przed błędami, połączenia światłowodowe, standardy przesyłania informacji i sieci komputerowe w połączeniach lokalnych.