Regulacja i stabilność systemu elektroenergetycznego

Dodano: czwartek, 20 stycznia 2011 15:38

Zagadnienia dotyczące regulacji i stabilności systemów elektroenergetycznych są ze sobą mocno powiązane. Trudno mówić o stabilności z pominięciem regulacji lub mówić o regulacji w oderwaniu od stabilności.

W skrypcie, w przystępny sposób, omówiono nowoczesne urządzenia służące do regulacji napięć i częstotliwości oraz przepływów mocy w systemie elektroenergetycznym. Omówiono wpływ tych urządzeń na stabilność i dynamikę pracy systemu. Główny nacisk położono na omówienie zjawisk fizycznych istotnych dla zrozumienia stanów przejściowych zachodzących w systemie elektroenergetycznym pod wpływem działania zakłóceń i wywoływanych przez nie procesów regulacyjnych.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku Elektrotechnika specjalności elektroenergetyka. Może być także pomocny osobom po studiach, które chcą poszerzyć lub uporządkować wiedzę w zakresie zawartych w nim treści.