Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 09:45

Od wielu lat w swojej działalności dydaktycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej zajmujemy się problematyką projektowania instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych.

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne wykorzystaliśmy w prezentowanej książce: Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane stanowiącej kompendium wiedzy z zakresu projektowania instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Przygotowana publikacja składa się z dziewięciu rozdziałów – każdy z nich jest poświęcony wybranym elementom projektu dotyczącym np. podstaw prawnych, zasilania obiektu, instalacji odbiorczej i oświetleniowej w zakładzie. Ograniczona objętość książki wymusiła pominięcie niektórych zagadnień projektowych i skupienie się na najistotniejszych. Dla czytelnika zainteresowanego uzupełnieniem i pogłębieniem informacji opracowano do każdego rozdziału literaturę uzupełniającą.

 

Podręcznik Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane jest przeznaczony zarówno dla studentów wydziału elektrycznych uczelni technicznych, jak i personelu nadzoru i eksploatacji zakładów przemysłowych, osób zatrudnionych na stanowisku głównego elektryka w zakładach przemysłowych oraz pracowników sektora elektroenergetycznego, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektowania instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Książka będzie szczególnie przydatna dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej - może z powodzeniem stanowić literaturę podstawową lub uzupełniającą.
Urządzenia i standardy starowania instalacjami elektrycznymi (ćwiczenia) - dla studentów stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku automatyka i robotyka. Zagadnienia poruszone w podręczniku będą pomocne m.in. przy obliczeniach projektowych, które stanowią poszczególne etapy procesu projektowania instalacji elektroenergetycznej w obiekcie przemysłowym, obejmujących:

  • projekt oświetlenia ogólnego w obiekcie przemysłowym,
  • obliczenia mocy zapotrzebowanej dla poszczególnych oddziałów i całego zakładu przemysłowego,
  • obliczenia kompensacji mocy biernej,
  • dobór baterii kondensatorów,
  • dobór transformatorów energetycznych dla stacji przemysłowej SN/nn,
  • obliczenia prądów zwarciowych w stacji przemysłowej,
  • dobór linii kablowej WLZ,
  • obliczenia instalacji siłowej,
  • obliczenia instalacji oświetleniowej,
  • projekt rozdzielnicy oddziałowej RO.

Na tle konkretnych zagadnień projektowych, przedstawionych w kolejnych rozdziałach, dokonano wyszczególnienia, opisu i analizy wybranych problemów oraz przedstawiono sposób ich rozwiązania w przykładach obliczeniowych. Pozwala to łatwiej zdiagnozować przeszkody stojące przed projektantem instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych.