Vademecum elektryka

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 09:26

Książka jest przeznaczona dla elektryków i elektroinstalatorów. Mogą z niej korzystać także studenci wydziałów elektrycznych i uczniowie techników o profilu elektrycznym oraz osoby przygotowujące się do egzaminu na uprawnienia budowlane.

W poradniku zawarto podstawowe informacje techniczne dotyczące m.in.:

  • zasad lub sposobów przyłączania instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej,
  • systemów i rozwiązań instalacji elektrycznych w budynkach,
  • przewodów i sposobów ich prowadzenia w wewnętrznych liniach zasilających,
  • instalacji zasilających odbiory administracyjne,
  • obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych w mieszkaniach, instalacji telekomunikacyjnych,
  • ochrony przeciwporażeniowej,
  • zasad wyznaczania mocy zapotrzebowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych,
  • użytkowania instalacji elektrycznych i piorunochronnych,
  • ochrony odgromowej budynków.