Instalacje elektryczne w budownictwie

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 09:15

Treść książki została przedstawiona tak, aby przyszły wykonawca budowlany znał zasady prawidłowego prowadzenia instalacji elektrycznej z właściwymi jej zabezpieczeniami, mimo iż sam takich instalacji nie będzie wykonywał, gdyż instalacje takie może wykonywać tylko elektryk posiadający uprawnienia.

W podręczniku omówiono w skondensowanej formie: linie napowietrzne i kablowe, instalacje elektroenergetyczne na placu budowy oraz w budynkach, instalacje odgromowe, telefoniczne, telewizyjne, radiowe, sygnalizacyjne, odbiorniki energii elektrycznej, stacje transformatorowe wraz z pomieszczeniami o szczególnym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym, a także przepisy ochrony przeciwpożarowej.