Lokalizacja uszkodzeń kabli i wybrane badania eksploatacyjne linii kablowych

Dodano: środa, 07 lipca 2010 13:48

W książce zawarto podstawowe wiadomości dotyczące lokalizacji uszkodzeń kabli; wybrane zagadnienia propagacji impulsów; metody lokalizacji uszkodzeń kabli elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych i optotelekomunikacyjnych (światłowodowych).

Omówiono układy pomiarowe do lokalizacji odcinkowej, wstępnej i dokładnej, a także kondycjonowanie miejsca uszkodzenia, sposoby poszukiwania kabli ułożonych w ziemi, pomiarowe wozy kablowe, badania elektryczne (wybrane) eksploatowanych linii kablowych oraz środki ochrony przed porażeniem stosowane podczas wykonywania pomiarów i badań. Książka jest przeznaczona dla inżynierów i techników zajmujących się eksploatacją sieci kablowych elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i optotelekomunikacyjnych (głównie dla pracowników grup pomiarowych). Może być bardzo przydatna dla studentów wydziałów elektrycznych oraz dla uczniów średnich szkół technicznych o kierunkach: elektryczny, energetyczny i telekomunikacja.