Wybrane zagadnienia korozji i utrzymania kominów przemysłowych

Dodano: środa, 07 lipca 2010 13:02

Celem niniejszego opracowania jest omówienie przyczyn, skutków i możliwości napraw uszkodzeń korozyjnych kominów żelbetowych i stalowych.

Charakter zjawisk wywołujących korozje materiałów konstrukcyjnych oraz różna intensywność procesów korozyjnych powoduje, ze problem korozji jest jednym z trudniejszych problemów technologicznych, a usystematyzowanie wiadomości dotyczących korozji nie jest łatwe.

Zjawisko korozji kominów żelebetowych i stalowych jest odwiecznym problemem budownictwa przemysłowego. Efektem działania środowiska korozyjnego jest skrócenie czasu eksploatacji kominów. Okres ten jest funkcją właściwości użytych materiałów, jakości projektu i wykonawstwa oraz różnych oddziaływań na komin, jak również sposobu jego użytkowania i utrzymywania. Trzeba zwrócić uwagę, że chcąc wydłużyć czas użytkowania komina, należy wykonać w odpowiednim momencie niezbędne zabiegi antykorozyjne, co związane jest również z określonymi kosztami.