Podstawy kominiarstwa

Dodano: środa, 07 lipca 2010 13:00

Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe wiadomości o kominiarstwie poszerzone o wiadomości z dziedziny budownictwa, fizyki gazów i rysunku zawodowego.

Ponadto omówione zostały obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa budowlanego. Książka może służyć uczestnikom kursów kominiarskich oraz osobom pragnącym poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie