Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja

Dodano: poniedziałek, 29 grudnia 2014 12:31

Pożar, czyli niekontrolowane spalanie materiałów palnych, niesie ze sobą nie tylko stratę dóbr materialnych, ale stać się też może przyczyną utraty zdrowia i życia.

Z tych powodów konieczne jest stosowanie takich środków zapobiegawczo-ochronnych, które w przypadku powstania zagrożenia ograniczą możliwość rozprzestrzeniania się pożaru i zmniejszą ryzyko wystąpienia niepożądanych następstw.

Spis Treści:

 • Wstęp
 • Przebieg pożaru i przepływ dymu
 • Zagrożenia powodowane przez pożar
 • Przebieg pożaru oraz kierunek przepływu gazów spalinowych i dymu
 • Bezpieczeństwo pożarowe
 • Zadania wentylacji pożarowej
 • Oddymianie grawitacyjne
 • Oddymianie mechaniczne
 • Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach
 • Oddymianie pomieszczeń wielkokubaturowych
 • Oddymianie pomieszczeń zagrożonych wybuchem
 • Oddymianie podziemnych kondygnacji budynku
 • Oddymianie dróg komunikacyjnych w budynkach wysokich
 • Oddymianie dróg ewakuacyjnych w garażach
 • Oddymianie szybów windowych
 • Wentylacja tuneli komunikacyjnych
 • Systemy wentylacji mechanicznej tuneli
 • Przykładowe rozwiązania wentylacji
 • Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym
 • Podstawowe wymagania ppoż. wobec instalacji wentylacyjnych
 • Podsumowanie