Chłodnictwo i klimatyzacja

Dodano: poniedziałek, 02 sierpnia 2010 10:39

Książka zawiera podstawy chłodnictwa i klimatyzacji. Wiadomości teoretyczne podano w bardzo skondensowanej formie. Główny nacisk położono na opis czynników i układów technicznych wykorzystywanych w urządzeniach służących do obniżania temperatury.

Omówiono konkretne rozwiązania techniczne maszyn, aparatury i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także chłodni. Podano też tablice i wykresy własności czynników chłodniczych i wilgotnego powietrza. Do omówienia zagadnień związanych z obiegami klimatyzacyjnymi zastosowano zarówno wykres Carriera (używany w USA i w państwach Europy Zachodniej), jak i wykres Molliera (popularny w Polsce).

W obecnym wydaniu zamieszczono informacje dotyczące nowych, ekologicznych czynników chłodniczych. Przedstawiono także najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące substytucji czynników. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku chłodnictwo i klimatyzacja wyższych uczelni technicznych. Ze względu na wszechstronność i prostotę wykładu, będzie też przydatna dla uczniów szkół średnich oraz dla wszystkich praktyków zajmujących się szeroko rozumianym chłodnictwem.

 

Powiązane artykuły

» Instalacje klimatyzacyjne