Amoniakalne urządzenia chłodnicze tom 2

Dodano: piątek, 30 lipca 2010 12:58

Tom 2 poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa, przykładom zastosowania i użytkowania urządzeń oraz instalacji amoniakalnych.

Książka ma charakter poradnika i jest adresowana do inżynierów i techników zajmujących się zagadnieniami projektowania, konstruowania, a przede wszystkim eksploatacji amoniakalnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, a także pomp ciepła pracujących z tym czynnikiem. Powinna być również wykorzystywana przez studentów specjalności oraz wszystkich tych, dla których omawiana problematyka jest interesująca.