Amoniakalne urządzenia chłodnicze tom 1

Dodano: piątek, 30 lipca 2010 12:51

Książka ma charakter poradnika i jest adresowana przede wszystkim do inżynierów i techników zajmujących się zagadnieniami projektowania, konstruowania oraz eksploatacji amoniakalnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, a także pomp ciepła pracujących z tym czynnikiem.

Może być również wykorzystywana przez studentów oraz wszystkich tych, dla których omawiana problematyka jest interesująca.