Pośrednie chłodzenie wyparne w klimatyzacji

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 07:50

W tej książce przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania nowego, opartego na tanim źródle energii, sposobu ochładzania powietrza w technice klimatyzacyjnej. Podkreślono zalety tego sposobu, z których najistotniejszą jest redukcja kosztów eksploatacyjnych urządzenia klimatyzacyjnego.

Wytypowano zraszany wymiennik płytowy jako optymalne urządzenie do realizacji procesu pośredniego chłodzenia wyparnego. Badano takie aparaty w celu określenia efektów ochładzania powietrza za ich pomocą. Dla trzech wymienników, w których rozprowadzanie wody na powierzchni wymiany ciepła przebiega odmiennie, wykonano badania cieplne i hydrauliczne. Na podstawie uzyskanych wyników opisano zachodzące w nich procesy.

 

Opracowano model wymiany ciepła, uzupełniony danymi z eksperymentu, oraz algorytm do obliczeń numerycznych. Efektywność ochładzania powietrza w poszczególnych wymiennikach oceniono przez odniesienie do układu idealnego, czyli wymiennika o powierzchni dobrze zwilżonej. Pozwoliło to wykazać, że niezależnie od sposobu rozprowadzania wody, wynikającego z rodzaju zastosowanego materiału na budowę wymiennika płytowego oraz geometrii kanałów powietrznych, obliczenia pośrednich chłodnic wyparnych można sprowadzić do obliczeń rekuperatora, w którym powierzchnia wymiany ciepła jest całkowicie pokryta wodą.

 

Powiązane artykuły

» Chłodzenie za pomocą pompy ciepła