Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków

Dodano: piątek, 21 stycznia 2011 09:40

Kompendium wiedzy o coraz powszechniej stosowanych w Polsce ekologicznych systemach hydrofitowych.

Autorki przedstawiły charakterystykę metody hydrofitowej, która jest procesem biologicznym zachodzącym z udziałem mikroorganizmów heterotroficznych oraz roślin wodnych i wodolubnych (trzcin lub wikliny), egzystujących w odpowiednio zaprojektowanych obiektach - filtrach gruntowych lub stawach. Omówiły także:

  • procesy biochemiczne w systemach hydrofitowych,
  • rodzaje tych systemów i zasady ich projektowania,
  • zastosowanie systemów hydrofitowych do oczyszczania wód opadowych, ścieków przemysłowych i odcieków ze składowisk odpadów,
  • wykorzystanie systemów hydrofitowych do stabilizacji i odwadniania osadów ściekowych.

Podały wiele przykładów wdrażania technologii hydrofitowego oczyszczania wód i ścieków w kraju i za granicą.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ochrony i inżynierii środowiska, biotechnologii, chemii środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, doktorantów i wykładowców na politechnikach i uniwersytetach oraz inżynierów praktyków i projektantów oczyszczalni.