Uzdatnianie wody. Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne t.1

Dodano: piątek, 21 stycznia 2011 09:23

Wszystko o fizycznych, chemicznych i biologicznych aspektach uzdatniania wody. W nowym wydaniu podręcznika omówiono kolejne jednostkowe procesy stosowane w technologii uzdatniania wody, przy czym wyjaśniono nie tylko podstawy stosowanych procesów.

Podano także aktualną wiedzę w dziedzinie i szeroko omówiono najnowsze kierunki rozwojowe w technologii wody (procesy zaawansowanego utleniania, ozonowanie katalityczne, proces MIEX, wykorzystanie przepuszczalnych, reaktywnych barier).

W części 1 przedstawiono:

  • charakterystykę jakościową wód naturalnych
  • procesy separacji fazy stałej
  • koagulację i strącanie
  • rolę utleniania w technologii uzdatniania wody
  • metody sorpcyjne

W części 2 omówiono:

  • proces wymiany jonowej
  • procesy membranowe
  • biologiczne metody uzdatniania wody
  • uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej
  • po raz pierwszy technologie produkcji wód butelkowanych

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów, wykładowców i pracowników naukowych takich kierunków, jak: chemia, biotechnologia, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna. Sięgną po nią także inżynierowie praktycy, pracownicy firm konsultingowych, firm zajmujących się uzdatnianiem wody, stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także inspektoratów ochrony środowiska.