Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 12:49

W skrypcie ujęto podstawy i zasady projektowania ujęć wody, zbiorników sieciowych, sieci wodociągowych i pompowni.

Zagadnieniem wyjściowym do projektowania tych elementów systemu zaopatrzenia w wodę jest obliczanie zapotrzebowania na wodę. Przedstawienie tego zagadnienia zostało w pełni uaktualnione i częściowo zmienione.