Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 12:28

Unikatowe dzieło z opisem wszystkich aktualnie znanych i zbadanych procesów biologicznych, które są stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków.

Książka pozwala na lepsze zrozumienie procesów biologicznych i mikrobiologicznych zachodzących w reaktorach projektowanych przez inżynierów, czyli stanowi niejako brakujące ogniwo pozwalające inżynierowi na zrozumienie podstawowych procesów zachodzących podczas redukcji zanieczyszczeń. Opisano w niej czynniki ułatwiające i utrudniające zachodzenie różnorodnych , aktualnie stosowanych procesów tlenowych, beztlenowych i mieszanych.

W książce opisano zarówno metody oczyszczania ścieków znane od wielu lat, takie jak osad czynny czy fermentacja, jak i od niedawna stosowane procesy Sharon, Anammox i Oland. Wiedza zawarta w książce jest cenna zarówno dla studentów wielu związanych z tą tematyką kierunków studiów, jak i dla inżynierów, eksploatatorów oczyszczalni ścieków, biotechnologów i pracowników wyższych uczelni.

Książka podzielona jest na trzy główne części:

  • Podstawy procesów tlenowych,
  • Podstawy procesów beztlenowych,
  • Układy mieszane.