Konstrukcja przewodów kanalizacyjnych

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 11:14

Po czternastu latach od poprzedniego wydania polskiego - czytelnik otrzymuje kolejne wydanie dzieła Karla Imhoffa, kontynuowane po dzień dzisiejszy przez Klausa R. Imhoffa, które dzięki swej unikatowej uniwersalności nieprzerwanie od dziesięcioleci utrzymuje poziom dzieła klasy światowej.

Rozważania problemów statyczno-wytrzymałościowych wzbogacono o przykłady obliczeniowe. Wiele miejsca poświęcono także zagadnieniom ochrony przewodów przed korozją chemiczną i biologiczną. Przedstawiono ponadto wybrane techniki aprobacyjnych i eksploatacyjnych badań przewodów. Jeden z rozdziałów poświęcono rozwiązaniom studni rewizyjnych jako budowli integralnie związanych z przewodami kanalizacyjnymi. Wszystkie analizy i rozważania przeprowadzono w nawiązaniu do obowiązujących norm krajowych, a w przypadku ich braku- do uregulowań obowiązujących w Unii Europejskiej. Książka jest pierwszą na polskim rynku monografią ukierunkowaną w całości na analizę problemów konstrukcyjnych budowli, jakimi są przewody kanalizacyjne.

Adresowana jest przede wszystkim do pracowników stosownych instytucji badawczych, wykonawców i eksploatatorów sieci, producentów oraz dystrybutorów rur i studzienek, a także studentów wybranych wydziałów wyższych uczelni technicznych.