Kierunki rozwoju zaopatrzenia w wodę do picia

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 10:58

- Antoni Tokarczuk - słowo wstępne

- Grzegorz Piotr Lewańczuk - Modernizacja i rozbudowa ujęć wody dla m. Łomży

- Dorota Maziarka - Nowe regulacje prawne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.61.417) Zbigniew Heidrich, Grzegorz Stańko - Analiza zuzycia wody w miastach polskich w latach 1980-2004 na podstawie danych statystycznych

- Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak - Kierunki rozwoju i nowe technologie uzdatniania wody

- Marian Kwietniewski, Katarzyna Miszta-Kruk - Możliwości GIS w zakresie zarządzania systemami dystrybucji wody.

- Janusz R. Rak - Praktyczne zastosowanie metody analizy i oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę

- Lech Dzienis - Wybrane metody dezynfekcji wody

- Wojciech Adamski, Marek Mołczan - Oczyszczanie wody z wykorzystaniem procesu MIEX DOC

- Jarosław Chudzicki - Racjonalne użytkowanie wody

- Wojciech Jassk - Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji Ełk

- Henryk Piekutowski, Dorota Krzewska, Ewa Korzonek - Poprawa jakości wody w Białymstoku z wykorzystaniem funduszu ISPA i spójności

- Bożenna Toczyłowska - badania skuteczności usuwania cząstek stałych w procesie filtracji przez filtry DynaSand w porównaniu z konwencjalnymi filtrami pośpiesznymi

- Teresa Syc - Biologiczne systemy usuwania azotanów

- Krzysztof Tylkowski - Tłocznie ścieków Emuport - nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych przepompowni ścieków z pompami zatapialnymi

- Cezary Rokicki - Nowoczesne technologie uzdatniania wody jako odpowiedź na zaostrzone wymagania jakościowe wody do picia

- Marian Strączyński - wdrożenie techniki cyfrowej w eksploatacji pomp głębinowych

- Piotr Stawiński - Opis technologii Insituform

- Marek Brzozowski - Przyczyny powstawania awarii na sieciach wodociągowych i metody ich usuwania ze szczególnym uwzględnieniem zaworów regulacyjnych

- Andrzej Saniukiewicz - System Wavin Q-bic do za