Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydanie II

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 10:18

W książce omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji wodociągowych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych.

Uwzględniono najnowsze zagadnienia z dziedziny instalacji wodociągowych takich, jak systemy zdalnego odczytu i rejestracji wodomierzy, zabezpieczanie instalacji przed rozwojem bakterii legionella, niekonwencjonalne układy podgrzewania wody ciepłej i wiele innych. W książce zamieszczono przykłady rozwiązań instalacji wodociągowych wraz ze szczegółowymi obliczeniami, oraz niezbędne w fazach projektowania i eksploatacji nomogramy dla różnych systemów instalacyjnych.

Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców, eksploatatorów instalacji wodociągowych oraz dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, Inżynieria Sanitarna i Wodna i Inżynieria Komunalna. Publikacja ta jest pierwszą książką w całości poświęconą wyłącznie instalacjom wodociągowym.