Instalacje sanitarne 1.Technologia

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 10:00

Podręcznik do nauki przedmiotu instalacje sanitarne, dla uczniów szkoły zasadniczej, zawód: monter instalacji sanitarnych. Polecamy go również jako podręcznik zastępczy do przedmiotu instalacje budowlane nauczycielom i uczniom w zawodzie technik budownictwa.

Zawiera charakterystykę materiałów instalacyjnych i opis sposobów ich obróbki i łączenia. Przedstawiono w nim sieci i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, eksploatację instalacji wodociągowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej oraz gazowej (z podkreśleniem wybuchowych właściwości gazu). Opisano próby i odbiór tych instalacji. Zaktualizowany w 2004 roku.