Podręcznik eksploatacji pomp w wodociągach i kanalizacji

Dodano: wtorek, 03 sierpnia 2010 09:16

Niniejszy podręcznik został przygotowany dla pracowników przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zajmujących się doborem, eksploatacją oraz remontami pomp.

W zamyśle autorów ma służyć jako narzędzie pomocne osobom posiadającym praktyczne doświadczenie, ale niekoniecznie pełne wykształcenie techniczne w zakresie maszyn hydraulicznych. Z tego względu wiadomości teoretyczne zostały tu ograniczone jedynie do takiego zakresu, jaki, zdaniem autorów, jest niezbędny dla zrozumienia działania pomp, przydatnego w ich prawidłowej eksploatacji. W imię przystępności i przejrzystości tekst zawiera pewne uproszczenia, dlatego niniejszy podręcznik nie powinien być traktowany jako dzieło o ścisłym i naukowych charakterze. Ze względu na znaczną liczbę odmian konstrukcyjnych pomp spotykanych w eksploatacji podręcznik nie może zawierać wszystkich szczegółowych informacji, a zatem w żadnym razie nie zastępuje instrukcji użytkowania poszczególnych maszyn. Ponieważ zdecydowana większość pomp występujących w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych to pompy wirowe, podręcznik, w zasadzie, obejmuje jedynie tę grupę pomp.

Podręcznik zawiera ogólne zasady doboru, eksploatacji i prowadzenia remontów pomp wirowych. Autorzy mają nadzieję, że zakres wiedzy w nim zawarty pozwoli osobom pracującym na co dzień z pompami, a nie posiadającym szczegółowego przygotowania teoretycznego na uniknięcie często spotykanych w praktyce błędów i wynikających z nich problemów eksploatacyjnych.

W gospodarce rynkowej osoby podejmujące decyzje inwestycyjno-techniczne znajdują się pod presją służb marketingowych firm oferujących różnorodne rozwiązania techniczne. Niniejszy podręcznik, w zamyśle autorów, powinien pomóc pracownikom firm wodociągowych w racjonalnej ocenie ich przydatności, a tym samym w podejmowaniu optymalnych decyzji inwestycyjnych