Warunki wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 11:17

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zastępują w zakresie, którego dotyczą, dotychczasowe warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

SPIS TREŚCI:

Wstęp
1. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów
z tworzyw sztucznych 9
2. Roboty ziemne związane z układaniem rurociągów 45
3. Sieci kanalizacyjne 57
4. Sieci wodociągowe 79
5. Sieci gazowe 105
6. Sieci ciepłownicze 131
7. Instalacje kanalizacyjne 143
8. Instalacje wodociągowe wody zimnej i cieplej 159
9. Instalacje centralnego ogrzewania wodnego 179
10. Prowadzenie rurociągów w pomieszczeniach technicznych 201
11. Izolacje cieplne rurociągów 207