Uderzenia hydrauliczne w systemach wodociągowych

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 08:31

W książce w możliwie pełny sposób zaprezentowano różne metody analizy stanów nieustalonych i uderzeń hydraulicznych w złożonych układach wodociągowych w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Jest ona oparta na pracach autora i współpracowników, przy czym uwzględniono w niej osiągnięcia przedstawione w publikacjach zagranicznych. Celem utylitarnym publikacji jest dostarczenie projektantom narzędzia inżynierskiego do rozwiązywania szczegółowych problemów w fazie projektowania oraz w czasie eksploatacji złożonych układów wodociągowych.