Generatory syntetycznych szeregów opadowych do modelowania sieci kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 08:30

Celem przedstawionych w książce badań było opracowanie generatora syntetycznych danych opadowych i ocena przydatności generowanych przezeń przebiegów do probabilistycznego modelowania systemów kanalizacyjnych i retencyjnych.

Zasadniczą część pracy stanowią wszechstronna analiza zebranych danych pomiarowych o seriach czasowych opadów wraz z określeniem ich własności fraktalnych i multifraktalnych. Kolejnym zagadnieniem są multiplikatywne modele kaskad oraz zastosowanie ich do generowania syntetycznych szeregów czasowych symulujących szeregi czasowe opadu. Najważniejszym wynikiem jest wykazanie, że nowy, będący oryginalnym rozwiązaniem autora, tzw. Beta-normalny model kaskady mikrokanonicznej, lepiej niż inne opisane w literaturze modele odtwarza statystyczne własności fluktuacji opadu w dużym zakresie skal czasu.

Kolejnym ważnym rezultatem autora jest nowatorska metodyka generowania syntetycznych szeregów opadowych do modelowania i projektowania kanalizacji deszczowej o ogólnospławnej. To, a także wykazanie ograniczeń standardowych pluwiografów kubełkowych we właściwym rejestrowaniu zmienności opadu w krótkich skalach czasu, jest ważne naukowo i ma duże znaczenie praktyczne.