Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 08:24

W drugim, poprawionym i uzupełnionym wydaniu książki omówiono zasady projektowania, konstruowania i działania instalacji kanalizacyjnych w budynkach niskich i wysokich, mieszkalnych i niemieszkalnych.

Wykorzystano w tym celu zalecenia aktualnych norm polskich i europejskich, przyjętych do zbioru Polskich Norm, obowiązujące ustawy i rozporządzenia oraz najnowsze publikacje krajowe i zagraniczne. Na wyróżnienie zasługuje sposób przestawienia takich zagadnień jak projektowanie instalacji grawitacyjnych, rozwiązania materiałowe oraz urządzenia i przybory sanitarne, warunki techniczne wykonania instalacji, analiza porównawcza wyników obliczeń hydraulicznych oraz prezentacja przykładów obliczeniowych o charakterze projektowym.

Książka może być cenną pomocą zarówno w pracy projektantów jak i studentów wydziałów inżynierii środowiska. Ponadto odbiorcami książki mogą być właściciele różnych rodzajów nieruchomości i administratorzy obiektów niemieszkalnych.