Wodociągi i kanalizacja

Dodano: czwartek, 08 lipca 2010 08:19

Poradnik na płycie CD stanowi profesjonalną pomoc dla projektantów, inżynierów, inspektorów nadzoru, monterów oraz osób odpowiedzialnych za eksploatację sieci wod-kan.

W części poświęconej wodociągom dowiedzą się Państwo m.in. o:

 • Sposobach ujęcia i uzdatniania wody
 • Projektowaniu sieci wodociągowej
 • Pracach związanych z utrzymaniem należytego stanu sieci wodociągowej
 • Metodach oczyszczania sieci wodociągowej
  • Mechaniczne metody czyszczenia sieci
  • Hydrauliczne sposoby oczyszczania sieci
 • Urządzeniach magazynujących wodę
 • Projektowaniu wewnętrznej sieci wodociągowej
 • Przepisach związanych z odbiorem sieci

W części poświęconej zagadnieniom kanalizacyjnym omówiono m.in.:

 • Wewnętrzne sieci kanalizacyjne
 • Systemy kanalizacji ogólnospławnej, rozdzielczej i mieszanej
 • Systemy ciśnieniowe i podciśnieniowe
 • Renowacje sieci kanalizacyjnej
  • Metody kontroli i przeglądów sieci
  • Najnowsze metody renowacji sieci kanalizacyjnych
  • Zakres robót ziemnych w technologii bezwykopowej
 • Mechaniczne metody oczyszczania ścieków
 • Oczyszczanie fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne

Poradnik jest aktualizowany co 4 miesiące o:

 • bieżące zmiany w prawie,
 • zagadnienia, o które proszą Państwo w ankietach,
 • uzupełnianie tematów zawartych już w poradniku.